En/ebook/Dasma Ne Kosov-1

En/ebook/Dasma Ne Kosov-1

Find:

Terms related:
None Found.Pdf ebooks (1)
Shkarko - UBT | Visit

Page 1 ... në Kosovë të kemi disa zona ekonomike dhe inkubatorë të biznesit, të cilat dita-ditës po marrin ... Promovimin e Investimeve të Huaja në Kosovë (IPAK) dhe disa kompani prodhuese dhe tregtare ...... salla të zbukuruar për dasma e.
http://www.ubt-uni.net/repository/docs/UBT%2520News%2520Prill%25202011.pdf

-