En/ebook/Dasma Ne Kosov-1

En/ebook/Dasma Ne Kosov-1

Find:

Terms related:
None Found.Pdf ebooks (2)
Hiking Guide - Kosovo - UNDP | Visit

The Mountains of Dragash/Dragaš, Kosovo: Hiking and Nature Tourism Guide. September 2011 .... Brod-Lake Shutman/šutman and Mountain Biking Route 1 .
http://www.ks.undp.org/content/dam/kosovo/docs/publicationsenv/Dragash_Hiking_Guide.pdf

Bektashizmi Shqipëri: Histori Politike e një lëvizjeje fetare ... - Hal | Visit

26 Tetor 2009 ... 1. ALBERT DOJA. BEKTASHIZMI SHQIPËRI: HISTORI POLITIKE E NJË ... Botuar fillimisht anglisht Totalitarian Movements and Political Religions, vol . 7 ...... lexohen nëpër dasma dhe vdekje, por raste të tjera ata.
https://hal.inria.fr/file/index/docid/405971/filename/Bektashizmi-shqip.pdf

-