En/pdf/ Jadual Kursus Intan-

En/pdf/ Jadual Kursus Intan-

Find:

Terms related:
None Found.Pdf ebooks (8)
Buku Program Latihan ILKAP 2014 - Institut Latihan Kehakiman Dan ... | Visit

pengenalan kursus-kursus baharu dan penambahbaikan kursus ..... Dr. Intan /. Halimaton. Kaedah. Hakim. Mahkamah. Sesyen dan. Majistret ..... Permohonan.
http://www.ilkap.gov.my/download/2014/Buku%2520Program%2520Latihan%25202014.pdf

01/2013 - Intellectual Property Corporation of Malaysia | Visit

Dec 20, 2012 ... Jadual Perancangan. Latihan Tahun ... Intan Adila Badrul Hisham ...... Kursus Kesedaran Harta Intelek (Kementerian Dalam Negeri). MyIPO.
http://www.myipo.gov.my/documents/10192/141264/myip-042013.pdf

KEPERLUAN, KEPENTINGAN DAN SUMBANGAN ... | Visit

Negara (INTAN) ditubuhkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan dan ..... Jadual 6: Keluaran Tenaga Kerja Mahir dan Separuh Mahir Mengikut Kursus ...
http://journalarticle.ukm.my/1583/1/hasnah09.pdf

buletin ksm bil 1 2013 - Ministry of Human Resources | Visit

Intan Sharfinas binti Mohd Nasir (JTM). Fazrina Binti Md Salleh ... Kursus Asas Fotografi Digital Anjuran ... dalam Takwim PTPK dan diadakan pada setiap tahun .
http://www.mohr.gov.my/docz/buletinksm12013.pdf

SENARAI BUKU TEKS DALAM PROFORMA - Universiti Malaya | Visit

Dr Intan Suhana Zulkafli. Senarai buku-buku yang mesti ada dalam pro-forma kursus:-. 1. Richard S Snell “Clinical Anatomy for by Regions”. 8th Edition: 2008 ...
http://dentistry.um.edu.my/doc/File/5_Buku%2520Rujukan.pdf

IDFR 2013 Training Programmes | Visit

INTAN, telah memperkenalkan modul Dasar Luar Negara. Malaysia di dalam ... dan mengalu-alukan penganjuran semula kursus Bahasa. Mandarin di IDFR. Saya ingin ...... Pada tahun 2011, permohonan untuk mengikuti kursus ini amat ...
http://www.idfr.gov.my/images/stories/publication/2011/AR2011.pdf

Laporan Tahunan IDFR 2009 | Visit

kursus yang telah dirancang untuk tahun 2009. ... Kursus-kursus latihan anjuran IDFR sememangnya ...... dan Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Bukit.
http://www.idfr.gov.my/images/stories/anualreport/ar2009.pdf

PENGARUH KEPELBAGAIAN KEMAHIRAN (MULTI-SKILLING ... | Visit

5 Jan 2013 ... Sebarang permohonan untuk salinan atau mengguna mana-mana bahan dalam kertas penyelidikan ini ... Tidak lupa juga kepada pihak INTAN ... sokongan yang diberikan sepanjang kursus ini dilaksanakan adalah sangat-sangat dihargai. ..... http://www.mtakti.hu/file/download/korosi/2011/peter.pdf.
http://etd.uum.edu.my/3590/7/s811237.pdf

-