En/pdf/Jabatan Tenaga Buruh Melaka-

En/pdf/Jabatan Tenaga Buruh Melaka-

Find:

Terms related:
None Found.



Pdf ebooks (8)
Statistik Perburuhan dan Sumber Manusia 2012 - Ministry of Human ... | Visit

Kekosongan yang Dilaporkan kepada Jabatan Tenaga Kerja Mengikut Industri, ..... Melaka. 7,005. 14,543. 12,096. 12,744. 11,018. 5,610. 11,785. 6,181. 5,293.
http://www.mohr.gov.my/docz/StatistikPerburuhan2012latest.pdf

buletin ksm bil 1 2013 - Ministry of Human Resources | Visit

... Kreativi, Mengamalkan pendekatan Value For Money dan melaksanakan kerja dengan penuh Integriti. .... 14 buah Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia ( ILJTM) ... yang berlangsung di ADTEC Melaka pada 28 Februari 2013 yang lalu.
http://www.mohr.gov.my/docz/buletinksm12013.pdf

Bulletin KSM Bil 2 2012 - Ministry of Human Resources | Visit

pekerja 2012 T memaklumkan bahawa KSM perlu terus melakar kecemerlangan il''sebagai sebuah organisasi ` mendahului .... Unmanned Systems Technology Sdn. Bhd., Melaka ..... oleh Jabatan Tenaga Kerja (JTK) dan merupakan aktiviti.
http://www.mohr.gov.my/docz/BULETINKSM22012.pdf

Laporan Tahunan KSM 2012 - Ministry of Human Resources | Visit

Jabatan Tenaga Kerja. Bagi golongan Orang Kelainan. Upaya pula, sejumlah RM3 juta telah diperuntukan di bawah Skim Bantuan Galakan Peniagaan Bagi.
http://www.mohr.gov.my/docz/LaporanTahunanKementerianSumberManusia2012(M).pdf

MALAYS A - Department of Statistics Malaysia | Visit

sekunder daripada sumber dalaman Jabatan dan agensi pertanian ..... merupakan penyumbang tenaga kerja yang utama, masing-masing dengan 57.0 dan ...... Melaka. 13,091. 13,892. 14,450. 14,475. 15,284. Negeri Sembilan. 17,744.
http://www.statistics.gov.my/portal/download_Agriculture/files/Indikator_Terpilih_Pertanian_Tanaman_Ternakan2006-10.pdf

Laporan Kiraan Permulaan 2010 - Department of Statistics Malaysia | Visit

15 Nov 2010 ... dijalankan dengan jayanya dan melibatkan tenaga kerja yang ramai serta ... 2010, Jabatan Perangkaan Malaysia menerbitkan Laporan Kiraan Permulaan ... Melaka. 788,706. 194,507. 236,019. Negeri Sembilan. 997,071.
http://www.statistics.gov.my/mycensus2010/images/stories/files/Laporan_Kiraan_Permulaan2010.pdf

laporan penyiasatan gaji & upah salaries & wages survey report | Visit

perangkaan penting bagi perancangan tenaga manusia khususnya gaji & upah di ... melengkapkan maklumat yang dikeluarkan dalam Penyiasatan Tenaga Buruh. ... Jabatan mengambil kesempatan untuk merakamkan penghargaan kepada ...... Melaka. 258.0. 1,769. 1,300. 158.0. 1,802. 1,300. 100.0. 1,716. 1,250 . 4.8.
http://www.statistics.gov.my/portal/download_Labour/files/BPTMS/Salaries_and_Wages_Survey_Report_2012_11092013.pdf

Statistical Handbook Malaysia 2012 - Department of Statistics ... | Visit

JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA ... dikeluarkan oleh Jabatan bagi keperluan yang lebih khusus. Penerbitan .... Kadar Penyertaan Tenaga Buruh (% ). 62.9 ..... Melaka. 1,652. 0.50. Negeri Sembilan. 6,657. 2.02. Pahang. 35,965. 10.89.
http://www.statistics.gov.my/portal/download_Handbook/files/BKKP/Buku_Maklumat_Perangkaan_2012.pdf

-