En/pdf/Moti Prishtin-

En/pdf/Moti Prishtin-

Find:

Terms related:
None Found.Pdf ebooks (5)
06.11.2013Femrat në Forcën e Sigurisë së Kosovës - MFSK - MKBS ... | Visit

Ramadani, e cila shërben në Kompaninë e Mjekësisë në Prishtinë. Ajo e konsideron veten fatlume që shërben në FSK, ku detyra e saj për të ruajtur shëndetin e ...
http://www.mksf-ks.org/repository/docs/KSF_alb_04022014.pdf

Revista Vital - Dimër 2013 - Spitaliamerikan.com | Visit

Amerikan, Prishtinë. ... Prishtinë. Dr. Juxhin Gjoshe. Mjek Obstetër – Gjinekolog. Diplomuar në 2000 në ..... Pavarësisht pasojave që moti i ftohtë shkakton për.
http://www.spitaliamerikan.com/publikime/revista-vital-2013-12.pdf

2009 BSCK impact assessment - Spark | Visit

guided by the MoEST and MoTI;. • To assist students and recent graduates to start their own SMEs;. • To raise the entrepreneurial spirit amongst students and ...
http://www.spark-online.org/wp-content/uploads/2013/05/2009-BSCK-impact-assessment.pdf

wherenewlifebegins - International Village | Visit

Site plan. International Village, located just 5 minutes drive from downtown Prishtina is an ideal location for your home. Tucked away on this beautiful property.
http://www.international-village.net/InternationalVillage_brochure.pdf

logos - Pjetër Budi | Visit

Shkencave Organizative – Instituti për Studime “Pjetër Budi” në Prishtinë,. “ Liberalizimi i ...... janë që moti në treg dhe veprojnë kohë të gjatë. Mirëpo, Organi  ...
http://www.pjeterbudi.com/docs/logos-2009.pdf

-