En/xls/ Borang LHDN-

En/xls/ Borang LHDN-

Find:

Terms related:
None Found.Pdf ebooks (8)
BE 2011 | Visit

... Kembalikan Kepada: LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA ... Tarikh akhir pengemukaan borang dan bayaran baki cukai kena dibayar: 30 April 2012.
http://www.hasil.gov.my/pdf/pdfborang/Borang_BE_2011_1.pdf

Filing Programme for Income Tax Return Forms | Visit

Feb 28, 2015 ... Borang BE, B, BT, M, MT, P, TP, TJ Dan TF. (a) ITRF received by ..... (iii) Furnish the file in Microsoft Excel on CD as per the specification in Part B of ... LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA. PARTICULARS TYPE.
http://www.hasil.gov.my/pdf/pdfam/ProgramMemfailkanBNCP_2015_2.pdf

BE 2007 | Visit

Tarikh akhir pengemukaan borang dan bayaran baki cukai kena dibayar: 30 ... diperolehi dari laman web Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM).
http://www.hasil.gov.my/pdf/pdfborang/Borang_BE_2007_1.pdf

CP39 Pin. 2012 Tandatangan Nama Penuh Nama Syarikat ... - LHDN | Visit

Borang ini boleh difotokopi. CP39 Pin. 2012. KETUA PENGARAH HASIL DALAM NEGERI. LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI. Cawangan Pungutan Kuala ...
http://www.hasil.gov.my/pdf/pdfborang/CP39Biasa_1.pdf

PROGRAM MEMFAIL BORANG TAHUN 2009 DAN ISU-ISU ... | Visit

15 Feb 2012 ... sehingga 15 Mei 2012 bagi e-Filing Borang BE Tahun. Taksiran 2011. .... Mengemukakan fail Microsoft Excel dalam CD dan disket mengikut ...
http://www.hasil.gov.my/pdf/pdfam/ProgramMemfailkanBNCP_2012_1.pdf

MINIT DIALOG ISU-ISU OPERASI & TEKNIKAL DI ANTARA LHDNM ... | Visit

17 Feb 2014 ... 3.1 Isu pengemukaan Borang Q yang ditolak oleh cawangan .... the Return Form on the IRB's website, the wording “muat turun borang tidak.
http://www.hasil.gov.my/pdf/pdfam/minit_dialog_OpTek_2014.pdf

MUSIM MENGHANTAR BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN ... | Visit

1 Mac 2012 ... Cyberjaya, 1 Mac - Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) ingin memaklumkan bahawa penghantaran Borang Nyata Cukai ...
http://www.ctim.org.my/file/news/14/01591_IRB%2520Media%2520Release%2520(050312)%2520-%2520Submission%2520of%25202012%2520ITRF.pdf

BERSALAH KERANA PALSUKAN LAPORAN CUKAI | Visit

Cyberjaya, 7 November - Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia telah berjaya ... Akta Cukai Pendapatan 1967 (“ACP”), iaitu berhubung pengemukaan borang.
http://www.ctim.org.my/file/news/14/01595_IRB%2520Media%2520Release%2520(081112)%2520-%2520Guilty%2520for%2520False%2520Tax%2520Report.pdf

-