En/xls/ Borang LHDN-

En/xls/ Borang LHDN-

Find:

Terms related:
None Found.Pdf ebooks (8)
Filing Programme For Return Forms In The Year 2015 | Visit

Feb 28, 2015 ... Borang BE, B, BT, M, MT, P, TP, TJ Dan TF. (a) ITRF received by ..... (iii) Furnish the file in Microsoft Excel on CD as per the specification in Part B of ... LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA. PARTICULARS TYPE.
http://www.hasil.gov.my/pdf/pdfam/ProgramMemfailkanBNCP_2015_2.pdf

CP22A[Versi 7Nov].pmd | Visit

BORANG INI HENDAKLAH DIKIRIMKAN KE PEJABAT LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA YANG BERHAMPIRAN. No. rujukan fail majikan.
http://www.hasil.gov.my/pdf/pdfborang/CP22A_Pin2005_1.pdf

BE 2007 | Visit

Tarikh akhir pengemukaan borang dan bayaran baki cukai kena dibayar: 30 ... diperolehi dari laman web Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM).
http://www.hasil.gov.my/pdf/pdfborang/Borang_BE_2007_1.pdf

PROGRAM MEMFAIL BORANG TAHUN 2009 DAN ISU-ISU ... | Visit

15 Feb 2012 ... sehingga 15 Mei 2012 bagi e-Filing Borang BE Tahun. Taksiran 2011. .... Mengemukakan fail Microsoft Excel dalam CD dan disket mengikut ...
http://www.hasil.gov.my/pdf/pdfam/ProgramMemfailkanBNCP_2012_1.pdf

Borang CP30 | Visit

CP30. PEMBAHAGIAN PENDAPATAN PERKONGSIAN. Nama Perkongsian. No. Cukai. Pendapatan. Tempoh Dari. Kod Perniagaan. Hingga. Tahun Taksiran.
http://www.hasil.gov.my/pdf/pdfborang/CP_30_1.pdf

MINIT DIALOG ISU-ISU OPERASI & TEKNIKAL DI ANTARA LHDNM ... | Visit

17 Feb 2014 ... 3.1 Isu pengemukaan Borang Q yang ditolak oleh cawangan .... the Return Form on the IRB's website, the wording “muat turun borang tidak.
http://www.hasil.gov.my/pdf/pdfam/minit_dialog_OpTek_2014.pdf

musim menghantar borang nyata cukai pendapatan tahun taksiran ... | Visit

1 Mac 2012 ... Cyberjaya, 1 Mac - Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) ingin memaklumkan bahawa penghantaran Borang Nyata Cukai ...
http://www.ctim.org.my/file/news/14/01591_IRB%2520Media%2520Release%2520(050312)%2520-%2520Submission%2520of%25202012%2520ITRF.pdf

Filing Programme for Income Tax Return Forms (ITRF) | Visit

Mar 1, 2014 ... Furnish the file in Microsoft Excel on CD as per the specification in Part B of ... LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA. PARTICULARS ...
http://www.ctim.org.my/file/news/14/02423_Filing%2520Programme%2520for%2520Income%2520Tax%2520Return%2520Forms%2520(ITRF)%2520In%2520The%2520Year%25202014%2520(261213).pdf

-